"Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak!" M.Kemal Atatürk
25 Haziran 2024 Salı

Üye Kayıt Silme İşlemleri

 

Ticaret sicili veya esnaf ve sanatkârlar sicilindeki kaydının terkin edildiğini gösteren Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesinin aslı veya onaylı örneğini veyahut ilgili ticaret sicili memurluğundan veya esnaf ve sanatkâr sicili müdürlüğünden alınmış bir yazıyı dilekçe ekinde doğrudan veya şubeler vasıtasıyla borsaya ibraz eden üyenin kaydı yönetim kurulu kararıyla silinir.

 

Ticareti terk, vergi mükellefiyetinin sona ermesi, vefat ve benzeri sebeplerle üyenin işini bıraktığını başvuru üzerine veya resen öğrenen ilgili borsa, öncelikle bunlardan ticaret sicili veya esnaf ve sanatkâr sicilinden kaydını terkin ettirmeyenleri terkin işleminin yapılması için ilgili ticaret sicili memurluğuna veya esnaf ve sanatkâr sicili müdürlüğüne bildirir. Bu bildirim üzerine, ticaret sicili memurluğu ile esnaf ve sanatkâr sicili müdürlüğü gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdür.

 

Ticaret sicili veya esnaf ve sanatkâr sicilindeki kaydı terkin edilmiş olup da borsadan kaydını sildirmeyenler ile bu maddenin ikinci fıkrasına göre ticaret sicili veya esnaf ve sanatkâr sicilinden kaydı terkin edilenlerin borsa kayıtları, ilgili meslek komitesinin de görüşü alınmak suretiyle yönetim kurulu kararıyla silinir.

 

Ticareti Terk Halinde Kayıt Silme İşlemleri

 

*Kayıt silme talebini bildirir kaşeli ve imzalı, adres ve telefon bilgileri içeren dilekçe,

*Ticaret Sicilinden kaydın silindiğine ilişkin tescilin ilan gazeteleri veya Esnaf ve Sanatkârlar Sicilinden kaydın silindiğine ilişkin evrak,

*Kapanış tarihine kadar tahakkuk etmiş bulunan borçların ödenmesi,

 

İştigal Konusu Değişikliğinde Kayıt Silme İşlemleri

 

*Kayıt silme talebini bildirir kaşeli ve imzalı, adres ve telefon bilgileri içeren dilekçe,

*Ticaret Sicilinde ana sözleşmede bulunan faaliyet konularından Borsa Kapsamına giren bölümlerin çıkarılarak, konuya ilişkin tescilin ilan gazeteleri (Meşgale değişikliği) veya Esnaf ve Sanatkârlar Sicilinde meşgale değişikliğinin yapıldığına ilişkin evrak,

*Kapanış tarihine kadar tahakkuk etmiş bulunan borçların ödenmesi,

 

Merkez veya Şubelerin Nakli Halinde Kayıt Silme İşlemleri

 

*Kayıt silme talebini bildirir kaşeli ve imzalı, adres ve telefon bilgileri içeren dilekçe,

*Ticaret Sicilinde merkez naklinin yapıldığına ilişkin tescilin ilan gazeteleri,

*Kapanış tarihine kadar tahakkuk etmiş bulunan borçların ödenmesi. 

 

Vefat Halinde Kayıt Silme İşlemleri

 

*Varis tarafından yazılmış imzalı, adres ve telefon bilgilerinin bulunduğu dilekçe,

*Vefat tarihini belirten bir belge ( Ölüm Kağıdı - Gömme İzin Kağıdı )

 

Başkan
Facebook Twitter Instagram English Mail

Üye Borç Sorgulama & Ödeme Online İşlemler


  Şifremi Unuttum

Elektronik Satış Salonu Online Üye Girişi


  Şifremi Unuttum

ETB Mobil Borsam

E-Bülten

E-bülten ve gelişmelerden haberdar olmak için e-posta adresinizi kaydettirin.

Faydalı Linkler

Odalar & Borsalar

Üyelikler

İştiraklerimiz

Ulusal Kuruluşlar

Uluslararası Kuruluşlar

Basın

4 Günlük Hava Tahmini

ESKİŞEHİR
ALIŞ SATIŞ
DOLAR
EURO